Cena Ethereum (ETH) obarczona dużym ryzykiem, ponieważ analityk wskazuje kluczowe poziomy wsparcia

Rynek kryptowalut przeżywa obecnie wzloty i upadki, a Ethereum (ETH), będąca drugą co do wielkości kryptowalutą pod względem wartości rynkowej, przeżywa zauważalne spadki. W swojej najnowszej ocenie rynku znany ekspert ds. kryptowalut Ali Martinez ostrzegł o trendzie cenowym Ethereum.

Martinez zasugerował uważne obserwowanie strefy wsparcia Ethereum, w przybliżeniu pomiędzy 2000 a 2430 dolarów, jeśli pogorszenie koniunktury będzie się utrzymywać. W tym regionie około 9,37 miliona portfeli przechowuje około 53 miliony ETH. Podział tych kluczowych poziomów może spowodować zwiększoną sprzedaż, co może skutkować większymi spadkami cen Ethereum.

Jeśli spadek będzie się utrzymywał, należy zachować czujność w stosunku do kluczowego obszaru wsparcia dla Ethereum w okolicach cen od 2000 do 2430 dolarów. W tej okolicy około 9,37 miliona portfeli zawiera około 53 miliony tokenów Ethereum.

— Ali (@ali_charts) 16 kwietnia 2024 r.

Na podstawie aktualnych informacji rynkowych cena ETH wynosi 3072 USD, co stanowi spadek o 5,13% w ciągu ostatnich 24 godzin. Niepokojące są także jego tygodniowe wyniki, które wykazują znaczny spadek o 15,60%. Ten gwałtowny spadek zbiega się z szerszym pogorszeniem koniunktury na rynku spowodowanym eskalacją problemów geopolitycznych, które negatywnie wpłynęły na cały sektor kryptowalut.

Znaczenie strefy wsparcia

Obszar, w którym cena Ethereum konsekwentnie znajduje wsparcie, jest istotny z kilku powodów. Po pierwsze, różni inwestorzy trzymają duże ilości Ethereum w tym przedziale cenowym. Jeśli te poziomy wsparcia zostaną przełamane, mogą zostać aktywowane automatyczne zlecenia sprzedaży, zwiększając presję sprzedażową na Ethereum i potencjalnie powodując dalszy spadek jego ceny.

W ostatnim czasie na rynek kryptowalut wpływa splot różnych elementów. Do czynników tych zaliczają się niejasne przepisy i szerzej rozumiana sytuacja gospodarcza. Okoliczności te utrudniły rozwój ETH i innych walut cyfrowych, co spowodowało zwiększoną niestabilność rynku i ostrożność wśród inwestorów.

Ponadto najnowsze konflikty geopolityczne skomplikowały sytuację na rynku, powodując, że inwestorzy szukają bezpiecznych inwestycji i ponownie rozważają swoje progi ryzyka. Rynek kryptowalut, reklamowany jako środek ochronny przed tradycyjnymi rynkami finansowymi, zmaga się obecnie z własnymi problemami.

Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany rynkowe, ważne punkty oporu zidentyfikowane przez Ali Martineza stanowią ważne sygnały dotyczące nastrojów inwestorów i możliwych trendów rynkowych. Chociaż przyszłość nie jest jasna, śledzenie rozwoju sytuacji i podejmowanie odpowiednich działań będzie miało kluczowe znaczenie w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych.

2024-04-16 17:41