Shiba Inu: Kluczowy wskaźnik pokazuje znaki, co teraz?

  • Kluczowy wskaźnik techniczny Shiba Inu sugeruje możliwość przyszłego spadku.
  • Cena monety pozostaje narażona na ryzyko znacznych wahań cen.

Na wykresie tygodniowym wskaźnik Parabolic SAR dla indeksu SHIB rasy Shiba Inu sugerował potencjał długotrwałego trendu spadkowego.

Shiba Inu: Kluczowy wskaźnik pokazuje znaki, co teraz?

Wskaźnik Parabolic SAR (Stop and Reversal) pomaga określić trend i możliwe odwrócenie trendu dla aktywów. Jeśli jego kropki znajdują się nad ceną aktywa, oznacza to, że rynek porusza się w dół.

Wskazuje, że cena aktywa spada i może nadal spadać.

Nie skreślaj monety memowej

Pomimo sygnału sprzedaży wydanego przez Parabolic SAR firmy SHIB, inne istotne wskaźniki sugerowały, że w tym samym okresie nabywcy pozostali aktywni na rynku monet memowych.

Na chwilę obecną ważne wskaźniki dynamiki Shiba plasują się powyżej średnich. W szczególności wskaźnik względnej siły (RSI) wyniósł 58,08, a wskaźnik przepływów pieniężnych (MFI) osiągnął poziom 65,46.

Traderzy SHIB preferowali gromadzenie większej liczby monet niż ich sprzedaż, jak wskazują dane, mimo że trend rynkowy sugerował przedłużającą się recesję.

Zainteresowanie zakupami spółki Shib rośnie, na co wskazuje tendencja wzrostowa jej linii akumulacji/dystrybucji (linii A/D).

Wskaźnik mierzący napływ lub odpływ środków netto do składnika aktywów w danym przedziale czasowym. Może oznaczać dodanie lub wycofanie płynności. Tendencja wzrostowa oznacza, że ​​do aktywa napływa więcej pieniędzy, co sugeruje akumulację.

Co więcej, indeks Elder-Ray firmy SHIB wykazał obecnie wartość dodatnią. Wskaźnik ten oznacza równowagę pomiędzy siłą nabywczą a presją sprzedaży na rynku.

Kiedy zwraca wartość dodatnią, oznacza to, że na rynku dominuje siła byka.

Umiejscowienie linii MACD spółki SHIB powyżej jej linii sygnałowej wskazuje, że krótkoterminowa średnia krocząca jest wyższa niż długoterminowa średnia krocząca, co jest oznaką byczej siły.

Wskazanie to oznacza przejście od nastrojów pesymistycznych do optymistycznych, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia trendu wzrostowego, szczególnie dla SHIB w przyszłości.

Shiba Inu: Kluczowy wskaźnik pokazuje znaki, co teraz?

Uważaj na huśtawki

Chociaż cena SHIB może wzrosnąć w dłuższej perspektywie, jego rynek pozostaje znacznie zmienny.

Przeczytaj prognozę cen Shiba Inu [SHIB] na lata 2024–25

Obecnie średni rzeczywisty zakres (ATR), który mierzy zmienność rynku poprzez określenie średniego przedziału cen pomiędzy maksimami i minimami w danej liczbie okresów, znajduje się na trajektorii wzrostowej.

Shiba Inu: Kluczowy wskaźnik pokazuje znaki, co teraz?

Kiedy zauważalnie wzrasta średni rzeczywisty zakres danego składnika aktywów (ATR), oznacza to, że większe wahania cen stają się coraz bardziej prawdopodobne.

2024-04-19 10:19