PEPE odwraca optymizm: czy OP może wyjść z manii memecoinów?

    PEPE przekroczyło wartość OP pod względem kapitalizacji rynkowej.
    Wzrosło zainteresowanie społeczne i pozytywne nastroje wokół PEPE.

Chociaż ostatnio nastąpił znaczny wzrost popularności monet memowych, szum wokół Pepe (PEPE) spadł ze względu na napływ innych znaczących kryptowalut.

Ostatnio ponownie wzrosło zainteresowanie PEPE, na co wskazuje 10% wzrost ceny w ciągu ostatniego dnia na podstawie danych z CoinMarketCap.

W rezultacie PEPE był w stanie przewyższyć Optymizm [OP] pod względem kapitalizacji rynkowej.

PEPE odwraca optymizm: czy OP może wyjść z manii memecoinów?

Pomimo krótkiego okresu PEPE jako tokena dominującego, jego chwilowy sukces był dowodem na jego rosnącą atrakcyjność wśród inwestorów. Warto zauważyć, że jedną z przyczyn niedawnych skoków cen PEPE można przypisać wzrostowi aktywności społecznej wokół tokena.

Według oceny statystyk Santiment dokonanej przez AMBCrypto, od 1 kwietnia nastąpił zauważalny wzrost liczby rozmów na temat PEPE na platformach mediów społecznościowych.

Jednocześnie dało się zauważyć wyraźne przesunięcie opinii publicznej w stronę tokena PEPE. Ważony Sentyment wskazywał na rosnącą liczbę komentarzy pozytywnych, przeważając nad negatywnymi.

Jeśli szum społeczny wokół PEPE będzie rósł, a nastroje wobec niego pozostaną pozytywne, w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się nowych rekordowych wzrostów dla tokena.

PEPE odwraca optymizm: czy OP może wyjść z manii memecoinów?

Choć wzrost wartości rynkowej PEPE jest dobrym prognostykiem dla memowej monety, skłania to do zastanowienia się nad przyczynami wahań cen OP.

Jak radzi sobie OP?

Z powodu ostrej konkurencji ze strony Arbitrum (ARB) firmie Optimism trudno było zadomowić się na rozwijającym się rynku warstwy 2.

Ponadto firmy takie jak Base weszły niedawno na rynek i w ciągu ostatnich kilku tygodni zdobyły znaczny udział.

Być może rosnąca konkurencja w branży powoduje, że niektórzy ludzie mają mniej przychylne podejście do Optymizmu i jego OP tokena zarządzania.

Alternatywnym wyjaśnieniem walki OP o utrzymanie pozycji kapitalizacji rynkowej może być ten powód.

Realistyczne czy nie, oto kapitalizacja rynkowa OP w ujęciu BTC

Obecnie cena akcji OP wynosi 3,25 dolara, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z dniem poprzednim. Jednocześnie wolumen obrotu akcjami wzrósł w ciągu ostatnich 24 godzin o 56,91%.

Jeżeli PO będzie w dalszym ciągu opierał się na tym pozytywnym postępie, istnieje duża szansa, że ​​jego wartość rynkowa znacznie wzrośnie, co pomoże mu utrzymać swoją pozycję.

PEPE odwraca optymizm: czy OP może wyjść z manii memecoinów?

2024-04-09 01:11