Trwa wzrost PEPE o 175%, czy osiągnie 200%? Bitcoin (BTC) ponownie traci 70 000 dolarów, na jak długo? Czy Solana (SOL) wchodzi w korektę?

Jako doświadczony inwestor kryptowalutowy z kilkoma bliznami bojowymi wynikającymi z niestabilności rynku w przeszłości, nauczyłem się zwracać uwagę na wiele monet i nie polegać zbytnio na żadnym pojedynczym aktywie. PEPE była kiedyś monetą memową, która wywołała czerwone flagi ze względu na wątpliwy skład oprawy. Moją uwagę przykuł jednak niedawny wzrost cen o 175%.


Jako analityk obserwowałem zmienną historię PEPE, naznaczoną zarówno krytyką, jak i podziwem. Niepokojąca struktura bazy posiadaczy rzuciła znaczący cień na mem, utrudniając jego rozwój na wczesnych etapach 2024 r. Jednak z biegiem czasu fundusze zostały skorygowane, co dało PEPE szansę na odbicie się i energiczne wykorzystanie tej szansy.

W ciągu ostatnich kilku dni PEPE odnotowało znaczny wzrost, osiągając imponujące 175%. Ta tendencja wzrostowa jest prawdopodobnie spowodowana rosnącym optymizmem wśród traderów i inwestorów. Impet PEPE jest silny, a praktycznie każdy poziom oporu został przełamany. Nie ma pewności, co mogłoby zatrzymać tę tendencję, być może z wyjątkiem realizacji zysków.

Trwa wzrost PEPE o 175%, czy osiągnie 200%? Bitcoin (BTC) ponownie traci 70 000 dolarów, na jak długo? Czy Solana (SOL) wchodzi w korektę?

Warto bliżej przyjrzeć się wnioskom płynącym ze średnich kroczących na wykresie. W szczególności 50-dniowa średnia krocząca (oznaczona niebieską linią) wzrosła powyżej 200-dniowej średniej kroczącej (pomarańczowa linia), tworząc tzw. „złoty krzyż”. To zwyżkowe znaczenie oznacza, że ​​utrzymujący się trend wzrostowy może się utrzymać. Co więcej, wolumen obrotu był szczególnie wysoki, co uwiarygodnia optymistyczne perspektywy.

HOT Stories
Trwa wzrost PEPE o 175%, czy osiągnie 200%? Bitcoin (BTC) ponownie traci 70 000 dolarów, na jak długo? Czy Solana (SOL) wchodzi w korektę?
PEPE’s 175% Rally Continues, Will It Reach 200%? Bitcoin (BTC) Loses $70,000 Again, For How Long? Is Solana (SOL) Entering Correction?
„Total Nonsense”: Scaramucci Defends Bitcoin Evangelist Saylor Against Critic
Grayscale Updates Filing for Ethereum Mini Trust
Explosive 17,400% Bitcoin Surge Noted by Gabor Gurbacs, Here’s Question He Asks

Średnie kroczące zapewniają obecnie dodatkową perspektywę. Złoty krzyż pozostaje na swoim miejscu, co sugeruje, że optymistyczni inwestorzy PEPE mogą zwiększać swoje stawki, potencjalnie jeszcze bardziej zwiększając jego wartość. Co więcej, wolumen jest znaczny, co stanowi solidną podstawę do wzrostu cen.

Wskaźnik względnej siły (RSI) dla PEPE wynosi obecnie 72, co sygnalizuje wykupienie akcji. Może to prowadzić do możliwej korekty, ale historycznie rzecz biorąc, wahania RSI zwykle nie wpływają znacząco na trend rynkowy w dłuższej perspektywie.

Szanse Bitcoina na 70 000 dolarów

Chociaż szum utrzymywał się, Bitcoinowi nie udało się utrzymać ceny powyżej przewidywanej wartości 70 000 dolarów. Od tego czasu spadł poniżej tego poziomu, a bieżąca wartość handlu oscyluje wokół 69 700 dolarów. Jest jednak promyk nadziei na powrót do zdrowia.

Bitcoin niedawno przekroczył próg 70 000 dolarów. Niestety nie udało mu się utrzymać tej ceny i spadł poniżej normy. Niemniej jednak istnieją przekonujące argumenty sugerujące potencjalne odrodzenie.

Jako inwestor kryptowalutowy uważnie monitoruję wskaźniki w łańcuchu, a dane wskazują na intrygujący trend: około 97% posiadaczy Bitcoinów (BTC) osiąga obecnie zyski w tym przedziale cenowym. Statystyka ta oznacza, że ​​większość inwestorów długoterminowych osiąga zyski finansowe. Te pozytywne nastroje mogą stworzyć mocne podstawy, potencjalnie zniechęcając do znacznych wyprzedaży, ponieważ wielu inwestorów może być zmotywowanych do utrzymywania swoich zysków.

Około 11% bogactwa Bitcoina jest w posiadaniu głównych inwestorów, często nazywanych „wielorybami”. Ta stosunkowo niewielka własność grupowa zmniejsza prawdopodobieństwo masowych wyprzedaży, minimalizując w ten sposób potencjalne negatywne wahania cen.

W zeszłym tygodniu wartość znaczących transakcji przekraczająca 100 000 dolarów osiągnęła imponującą kwotę 93,77 miliarda dolarów. Ten wzrost aktywności handlowej wśród inwestorów jest godnym uwagi wskaźnikiem. Ponadto napływy i wypływy z wymiany walut pozostały stosunkowo stabilne i wyniosły około 9,7 miliarda dolarów każdy, co sugeruje, że inwestorzy nie odczuwają silnej potrzeby upłynniania swoich inwestycji.

Perspektywy rynkowe są pozytywne, napędzane obiecującymi sygnałami, takimi jak potencjalne zatwierdzenie funduszy ETF Bitcoin i rosnące zainteresowanie inwestorów. Bitcoin może wykorzystać te trendy, potencjalnie ponownie przekraczając próg 70 000 dolarów.

Solana zabezpieczyła 180 dolarów

Obecnie Solana należy do najsolidniejszych inwestycji na rynku. Często nazywana „konkurencją dla Ethereum”, Solana doświadczyła w przeszłości znacznych spadków cen, wywołując niepokój wśród inwestorów, mimo że SOL osiągnął 140 dolarów. Jednak po wzroście do 180 dolarów rentowność znacznie wzrosła. Pozostaje pytanie: czy ten trend się utrzyma?

Jako badacz rynku kryptowalut zauważyłem pewne oznaki, że Solana może wchodzić w fazę korekty. Indeks względnej siły (RSI), który mierzy dynamikę cen aktywów, zbliża się do obszaru wykupienia, co wskazuje, że wycofanie może być nieuchronne. Co więcej, cena osiągnęła znaczny poziom oporu, co czyni ją prawdopodobnym celem realizacji zysków wśród inwestorów krótkoterminowych.

Jako doświadczony inwestor kryptowalutowy nie mogę zignorować faktu, że faza korekty jest wyraźną możliwością. Sygnały techniczne, takie jak wskaźnik względnej siły (RSI) zbliżający się do obszaru wykupienia i przełamanie kluczowych poziomów oporu, są wyraźnymi sygnałami ostrzegawczymi zachęcającymi do realizacji zysków. Dodatkowo wskaźniki nastrojów sugerują nadchodzącą korektę na rynku.

Jako badacz rynku kryptowalut zaobserwowałem, że Solana ma tendencję do ulegania znaczącym korektom cen po doświadczeniu znacznych wzrostów, co wynika z danych historycznych. Obecne niestabilne warunki rynkowe tylko zwiększają niepewność związaną z ruchami cen Solany. Pomimo solidnych fundamentów i rozwijającego się ekosystemu, czynniki te nie chronią go całkowicie przed krótkoterminowymi korektami rynkowymi.

Jeśli Bitcoin i inne znane kryptowaluty wykażą luki w zabezpieczeniach, istnieje możliwość, że Solana doświadczy podobnych spadków cen. Wzajemny charakter rynku kryptowalut oznacza, że ​​spadek cen walut podstawowych może spowodować korekty w obrębie monet wtórnych.

Sorry. No data so far.

2024-05-23 03:46