Cena za ochronę 37 bilionów Shiba Inu: oto jak to zrobić

Według analizy danych IntoTheBlock cena Shiba Inu wykazuje solidność, na co wskazują wskaźniki w łańcuchu. Wskaźniki te pokazują, że znaczna liczba posiadaczy wspiera monetę. Co więcej, Aktywne adresy według rentowności sugerują, że ponad 35 bilionów adresów czerpie obecnie korzyści z poziomu cen Shiba Inu.

Zagłębiając się w informacje w łańcuchu, odkrywamy, że liczba aktywnych adresów jest kategoryzowana na podstawie ceny zakupu. Ta segmentacja ilustruje społeczność, która trzyma się niezachwianie. Dane sugerują, że obecny poziom cen jest odpowiednim poziomem dla wielu inwestorów i potencjalnie może służyć jako podstawa ceny ze względu na ich niechęć do sprzedaży, chyba że nastąpi znaczny wzrost cen.

Cena za ochronę 37 bilionów Shiba Inu: oto jak to zrobićSource: IntoTheBlock

Patrząc na wykres w celu uzyskania aktualizacji wyników SHIB, zauważamy pewną aktywność. Wcześniej SHIB osiągnął najniższy poziom na poziomie 0,000022 USD, od którego w przeszłości odbijał się. I odwrotnie, SHIB napotyka opór na poziomie 0,000028 USD.

Liczba transakcji utrzymuje się na stałym poziomie, bez zauważalnego wzrostu lub spadku. Ten stabilny poziom aktywności, w połączeniu z dużym odsetkiem inwestorów osiągających zysk (ITM), może działać wspierająco na obecne ceny rynkowe.

Jeśli rynek nadal będzie optymistyczny i wykupi wszelkie wysiłki sprzedażowe, Shiba Inu (SHIB) może podjąć próbę osiągnięcia poziomu oporu 0,000028 USD. Należy jednak rozważyć, czy SHIB jest w stanie przekroczyć ten poziom i utrzymać ponad nim swoją pozycję, co może prowadzić do potencjalnego dodatkowego wzrostu.

Kryptowaluta Shiba Inu znana jest z ekstremalnych wahań cen, co czyni ją nieprzewidywalnym aktywem. Bądź przygotowany na potencjalne nagłe spadki wartości, nawet przy sprzyjających warunkach na łańcuchu.

2024-04-23 14:52