Cardano (ADA) stracił pozycję, czy Solana (SOL) jest gotowa się poddać? Shiba Inu (SHIB) możliwy ogromny powrót cen

Jako obserwator z pewnym doświadczeniem na rynkach kryptowalut widziałem, jak trendy rynkowe mogą się nieoczekiwanie zmienić. Cardano (ADA) stoi obecnie w obliczu trendu niedźwiedziego, ponieważ spada poniżej 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), która często służy jako istotny wskaźnik zmian trendu w dłuższej perspektywie. Ten niedźwiedzi sygnał może wynikać z braku przekonania byków, ale jest też pocieszenie: wolumen obrotu rośnie przy niższych poziomach cen, co sugeruje, że zainteresowanie ADA może powrócić. Jeśli ADA uda się utrzymać powyżej kluczowego poziomu wsparcia wynoszącego 0,40 USD, może to stanowić podstawę do potencjalnego ożywienia. Jeśli jednak aktywo spadnie dalej, może podważyć determinację swoich posiadaczy, testując jeszcze niższe wsparcia.


Cardano znajduje się obecnie w trudnej sytuacji. Niepokojący jest spadek poniżej 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), istotnego długoterminowego wskaźnika umożliwiającego identyfikację zmian trendów. Ta EMA jest często używana jako punkt odniesienia do interpretacji nastrojów rynkowych. Kiedy aktywa spadną poniżej tej linii, można to zinterpretować jako sygnał niedźwiedzia, sugerujący, że pewność siebie byków może słabnąć.

Jako analityk zauważyłem obiecujący rozwój sytuacji: aktywność handlowa ADA zaczęła ponownie rosnąć po tym, jak osiągnęła ona, zdaniem niektórych, lokalne dno. Ten wzrost wolumenu może wyraźnie wskazywać, że inwestorzy odzyskują zainteresowanie ADA przy niższych poziomach cenowych, co może dobrze wróżyć jej krótkoterminowym perspektywom.

Cardano (ADA) stracił pozycję, czy Solana (SOL) jest gotowa się poddać? Shiba Inu (SHIB) możliwy ogromny powrót cen

Kiedy analizuję bieżący trend zmian cen ADA, znaczący poziom wsparcia wyłania się na poziomie 0,40 USD w oparciu o ostatnie minimalne punkty wskazane na wykresie. Utrzymanie się powyżej tego progu mogłoby utorować drogę do potencjalnego ożywienia cen. I odwrotnie, ciągły spadek może skutkować wyzwaniem dla obniżenia wsparcia i wystawić na próbę determinację inwestorów ADA.

Jeśli jako analityk zaobserwuję potencjalny trend wzrostowy dla ADA, początkowy znaczący opór pojawi się ponownie powyżej 200 wykładniczej średniej kroczącej (EMA), która obecnie wynosi około 0,50 USD. Pokonanie tej przeszkody może utorować drogę do napotkania dalszych poziomów oporu, takich jak poziom 0,55 dolara, który był wcześniej punktem zainteresowania na rynku.

Solana zostaje odrzucona

Ostatnio na wykresie Solany nastąpiła wyraźna zmiana trendu. Po długotrwałym trendzie wzrostowym cena Solany napotkała opór na 26-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). W rezultacie SOL odnotował gwałtowny spadek i przełamał wcześniej znaczący poziom wsparcia.

Ostatnie wydarzenia spowodowały, że cena spadła poniżej oczekiwanego przez nas minimalnego poziomu, ukazując kolejny znaczący opór – 100-wykładniczą średnią kroczącą, w przybliżeniu na poziomie 139 dolarów. Wraz ze spadkiem aktywności handlowej istnieje możliwość ograniczenia zmienności rynku. W kontekście niedźwiedziego trendu niższy wolumen może wskazywać na osłabienie presji spadkowej na aktywa w krótkim okresie, potencjalnie sygnalizując potencjalną pozytywną zmianę aktywów w dłuższym okresie.

Pomimo obecnych wyzwań sytuacja Solany nie jest beznadziejna. Jeśli jego cena pozostanie stabilna i ustabilizuje się na 100 wykładniczej średniej kroczącej (EMA), może to stanowić podstawę do potencjalnego ożywienia. Jeśli Solana odzyska dynamikę i przekroczy swój niedawny poziom wsparcia zamieniony w opór w okolicach 150 dolarów, może skierować się na ponowne przetestowanie poprzednich maksimów w okolicach 26 EMA na poziomie około 160 dolarów.

Oczekuje się, że nadchodząca zmiana SOL będzie znacząca. Malejące wolumeny obrotu i obserwowalne trendy cenowe wskazują na potencjalny okres bocznych ruchów dla SOL w perspektywie średnioterminowej.

Shiba Inu

Shiba Inu znajduje się obecnie w kluczowym momencie. Ostatnio spółka SHIB napotkała porażkę, próbując przekroczyć 50-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA). Ta nieudana próba i późniejsze wycofanie sugerują, że dynamika monety memowej może słabnąć.

Jako analityk zinterpretowałbym obecny kierunek rynku lub jego brak poprzez badanie wolumenu obrotu. Obecnie pozostaje stabilny i neutralny, sygnalizując brak silnego przekonania wśród traderów. Ten niezdecydowanie ma kluczowe znaczenie dla wystąpienia znacznych wahań cen. Ponadto wskaźnik względnej siły (RSI) oscyluje wokół 50, co sugeruje, że SHIB nie jest ani wykupiony, ani wyprzedany. Obserwacje te łącznie dają poczucie niepewności na rynku.

Zasoby cyfrowe przechodzą okres wątpliwości, a postęp postępuje powoli. Niebieska linia wykresu przedstawia walkę o akceptację pomiędzy zwolennikami SHIB, co odzwierciedla tę niepewność.

Obecnie znaczący punkt oporu dla SHIB wynosi około 0,000021 USD. Poziom ten może potencjalnie posłużyć jako punkt wyjścia do odbicia cen, jeśli utrzyma się na wysokim poziomie.

Jako badacz badający ruchy cen Shiba Inu (SHIB) uważam, że jeśli zobaczymy odbicie od poziomu wsparcia 0,000021 USD, SHIB ma potencjał do osiągnięcia wyższych poziomów oporu. W byczym scenariuszu SHIB mógłby odzyskać dynamikę i podjąć próbę przekroczenia przedziału cenowego 0,000025 USD. Poziom ten ma znaczenie, ponieważ pokrywa się z ostatnimi maksimami i stanowi kluczową barierę, którą SHIB musi jeszcze pokonać pomimo wielokrotnych prób.

2024-04-26 03:48