Ugoda Binance i CZ z rządem USA ujawniona w pozwie sądowym

Ugoda pomiędzy największą giełdą kryptowalut – Binance, jej założycielem – Changpeng Zhao aka CZ, a rządem USA została ujawniona w pozwie sądowym. Zgłoszenie ujawniło również, że CZ będzie pierwszą, która zawrze ugodę, a następnie Binance, które będzie reprezentowane przez dyrektora korporacyjnego. Dokument opublikowano na kilka minut przed publicznym oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w tej sprawie

Warto zauważyć, że zgodnie z umową CZ, kryptowalutowy król przyzna się do winy „naruszenia i spowodowania naruszenia instytucji finansowej” różnych sekcji ustawy o tajemnicy bankowej (BSA). Ponadto Zhao zapłaci również karę w wysokości 50 milionów dolarów, która z kolei zostanie skierowana do Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC). Rozgrzeszyłoby to pozew komisji przeciwko giełdzie i Zhao. Zgłoszenie wyraźnie zabrania CZ:

„Oskarżony Zhao zgadza się również, że nie będzie – ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem obecnych lub przyszłych prawników, agentów ani żadnej innej osoby upoważnionej do wypowiadania się w jego imieniu – składał żadnych publicznych oświadczeń w postępowaniu sądowym lub w inny sposób, zaprzeczających przyjęciu przez niego odpowiedzialności, fakty opisane w Informacji i Stanie Faktycznym (…).”

Binance przyjmie rezygnację Zhao

Tymczasem Binance jako firma przyzna się do winy za spisek mający na celu „świadome prowadzenie, kontrolowanie, zarządzanie i nadzorowanie” nielicencjonowanej działalności związanej z przekazem pieniędzy (MTB) oraz naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej (BSA). Firma przyzna się również do winy za prowadzenie „nielicencjonowanego MTB wpływającego na handel międzystanowy i zagraniczny”. Binance weźmie również odpowiedzialność za naruszenia sankcji, zgodnie z wnioskiem sądu:

„Świadome i umyślne spowodowanie eksportu, sprzedaży i dostaw, bezpośrednio i pośrednio, ze Stanów Zjednoczonych oraz przez osobę ze Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, usług do Iranu, bez uprzedniego uzyskania wymaganego zezwolenia lub licencji od Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA”

Ugoda dotycząca tych opłat obejmuje pełną współpracę z rządem USA „we wszelkich sprawach związanych z postępowaniem opisanym w Umowie w sprawie zarzutu”. Co więcej, giełda przyjmie rezygnację Zhao ze stanowiska dyrektora generalnego i zablokuje mu udział w jej operacjach i zarządzaniu. Co ciekawe, zakaz obecności CZ będzie obowiązywał jedynie przez trzy lata od „daty wyznaczenia monitora”.

Rząd USA nałożył także na giełdę kryptowalut karę w wysokości ponad 4 miliardów dolarów, której część będzie musiała zapłacić w ciągu 15 miesięcy od wydania wyroku.

Ugoda Binance i CZ z rządem USA ujawniona w pozwie sądowym

W zgłoszeniu czytamy,

„Binance zgadza się, że odpowiednią karą jest grzywna w wysokości 1 805 475 575 USD („Grzywna karna”), która odzwierciedla 20-procentową zniżkę od dolnej kwoty mających zastosowanie Wytycznych dotyczących kar za częściową współpracę i naprawę Binance (…) Nakaz przepadku żądając od Binance zapłaty wyroku pieniężnego, reprezentującego majątek podlegający przepadkowi na rzecz Stanów Zjednoczonych, w kwocie 2 510 650 588 dolarów „

2023-11-21 23:13